Představte si jen, že se ocitnete někde, kde slova ,,Proč?" a ,,To nejde!" neexistují.

Představte si, že skočíte jištění na laně ze stromu, jen abyste dokázali překonat sami sebe a svůj strach.

Představte si, že se ocitnete někde, kde to vůbec neznáte - bez telefonu, internetu, peněz - odkázáni jen sami na sebe a svoje spolubojovníky, a musíte se dostat do vzdálené vesnice.

Představte si, že šplháte po skalách s 80-ti kilovou pneumatikou od traktoru.

Představte si, že si sáhnete až na dno svých psychických možností a oddáte se silnému emočnímu zážitku před neznámými lidmi.

Představte si, že bez přestávky protancujete celou noc.

A teď si představte místo, kde tohle všechno prožijete najednou. Láká Vás to?


 

Typy firemních programů

Teambuilding

Teambuildingové akce představují specifickou formu, jakou lze velmi efektivně působit na tým tvořený lidským faktorem. Program přináší velmi širokou škálu působících faktorů na tento tým – sebepoznání, vzájemné poznání, vzájemná motivace a předvedení skrytých dovedností a v neposlední řadě řešení individuálních a skupinových výzev, často doprovázená vlastním překonáním.

Nabízené teambuildingové programy jsou vytvořeny přesně na míru klienta dle jeho požadavků. Každý program má svůj charakteristický scénář. Tyto programy nabízíme naprosto exkluzivně, neboť pocházejí přímo z naší dílny. Nabídka je tvořena jak outdoorovými, tak indoorovými programy dle aktuálního počasí. Všechny aktivity a programy jsou pod dohledem a řízením odborně vyškolených lektorů.

 Outdoor training

            Další metoda týmového rozvoje, určená převážné pro manažerské a obchodní pozice, která je založená na propojení pedagogicko-psychologických forem vzdělání. Program je prostředkem k ověření a trénování získaných vědomostí, a to navíc bez obav z osobního selhání, vše řízeno prostřednictvím outdoorových aktivit. V rámci této metodiky jsou využívány modelové situace s následnou sebereflexí a zpětnou vazbou, což posouvá jednání účastníků v reálných situacích kupředu.

            Standardní firemní semináře jsou těmito interaktivními programy doplněny v meziprůběhu jejich konání. Účastníkům vede během programů odborný lektor a jeho snahou je dostat účastníky do hraničních situací, která přechází do rychlého jednání.

 Teamspirit

            Programy jsou tvořené na ověření skutečnosti, že všichni „táhnou za jeden provaz“. Týmový duch je nedílnou součástí dobrých vztahů ve firmě, a to jak mezi zaměstnanci samotnými, kteří tvoří srdce podniku, tak i obchodních partnerů. Všichni mají stejné cíle – prosperitu, pohodu na pracovišti či odbourání komunikačních bariér, které nastávají převážně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Věnujte svým zaměstnancům nevšední zážitek a odměnu za dobře odvedenou práci ve formě outdoorových a indoorových aktivit.

 Event marketing

            Eventové akce pro firmy, klienty a širokou veřejnost, které se snaží dostat do podvědomí účastníků informace o firemním produktu. Jedná se převážně o situace, jak navázat spolupráci s novými klienty. Event lze chápat jako zvláštní představení či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. Nejčastějšími formami, které naše programy a aktivity doprovázejí, jsou konference, semináře, promo akce, slavnostní openingy či firemní večírky. Realizace aktivit může probíhat i přímo ve Vaší firmě pro rodiny zaměstnanců jako tzv. Family Days.

 

Pevnost Boyard

Motivace programu
Motivací interaktivního programu je známá soutěž z 90' let. Skupiny účastníků hledají maximum indicií,
které je dovedou ke klíčovému slovu. Toto slovo otevírá bránu do druhého kola, do pokladnice, kde účastníci sbírají co nejvíce Boyardů. Vyhrávají všichni, jen Ti nejlepší jsou však dekorováni jako vítězové.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do týmů s přiděleným lektorem „paklíšem". Originální organizace programu (rezervační karty) garantuje vždy volné stanoviště, a tím je zajištěna optimální dynamika programu. Atmosféra programu s sebou přináší i pozitivní pohled na možný neúspěch, ade hlavně týmovou spolupráci a komunikaci.

Vyvrcholení programu
Týmy se v určený čas od startu hry schází před branami pokiadnice, kde hláskují svá klíčová slova. V příapdě správnosti se jim otevírá brána k pokladu - Boyardům, což je zlatý písek, který musí v časovém limitu odnosit
do bezpečí v podobě nádoby u svého týmu. Vítězí tým, který má zlatého písku nejvíce. Program je vhodný
k pokračování ve večerním programu Casino či Titanic.

Humanitární mise

Motivace programu
Simulace živelné katastrofy na Filipínském souostroví v roce 2013, které postihl supertajfun Haiyan, Skupiny plní jednotlivé úkoly od řízení záchranných operací, až po psychologickou intervenci. Maskované zranění je k nerozeznání od těch reálných.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do šesti skupin (operační středisko, záchranný tým, logistická jednotka, polní nemocnice, psychologicko-civilní spolupráce, opoziční jednotka). Ke každému týmu je přidělen lektor, který v případě nouze usměrňuje skupinu, či ji lehce navádí. Týmy se však rozhodují samy, což umocňuje faktor komunikace a rychlé rozhodování pod časovým tlakem.

Vyvrcholení programu
Program vrcholí hromadnou evakuací k omezení dalších ztrát na majetku a životech jednotlivých složek, kdy všechny jednotky musí kooperovat jako celek.

Po ukončení programu přichází krátké review a hodnocení skupiny jednotlivými lektory.

Cesta kolem světa za 80 dní aneb Zvládneme to rychleji

Motivace programu
Aktivita je založena na imaginárním poznání slavných světových lokalit prostřednictvím zážitkových aktivit a úkolů piněných na těchto místech, provázených legendami a zajimovostmi. Program zaměřen na komunikaci v týmu a stmelení pomocí zážitků.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do jednotlivých skupin, jejichž úkolem je získat co nejvíce celních razítek do svých cestovních pasů, které obdrží na začátku hry...

Aktivity použité při hře
Vysoké a nízké lanové překážky, lukostřelba, paintball, multitaskové aktivity, bungeerunning a další.

Vyvrcholení programu
Dle počtu získaných razítek budou rozděleny na večerní Casino Bellagio v Las Vegas. V případě možnosti bez Casina je možné vyhlášeni s udělením drobných cen.

Hranaři

Motivace programu
Realizace vlastních projektů, získávání státních zakázek a vyděláni finančních prostředků, mj. i prostřednictvím soutěží vyhlášených vládou.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do jednotlivých politických stran a každý účastník má ve straně svoji specofickou funkci (předseda, finanční analytik, projektový manažér, lobbista, agent a členové výkonného týmu). Všechny strany obdrží jednotný finanční obnos, se kterým musí po celou dobu hry disponovat. Vláda tvořená instruktory vypisuje jednotlivé státní zakázky, o které se strany ucházejí jasně stanoveným postupem. Stejně tak vláda vypisuje soutěže, ve kterých strany mohou získat další finanční prostředky, ať už samotným vítězstvím nebo poražením jiné strany. Program doporučujeme zařadit před večerní program Casino, na které si strany vydělají dílčími výhrami.

Vyvrcholení programu
Vyhlášení vítězů dle výše vydělaných finančních prostředků a jejich použitelnosti pro večerní Casino. V případě možnosti bez Casina je možné vyhlášení s udělením drobných cen,

Počátek

Motivace programu
Aktivita je založena na známém hollywoodském filmu Počátek, kdy se hlavni hrdinové dostávají do vyšších úrovni snů. Naši účastníci musí spolupracovat ve stále větší počtu pro splnění aktuální úrovně.

Realizace programu
Účastníci jsou systematicky rozděleni do počátečních úrovní „snů". Takto se účastníci postupně spojují až
do poslední úrovně, kde musejí spinit úkol společně. Úkoly jsou samozřejmě čím dál tím více složitější na počet účastníků, kteří mohou daný úkol spinit.

Vyvrcholení programu
Účastníci se jako jednotná skupina dostávají do poslednní fáze „"snu", kde musejí spinit úkol. Poté se dotávaji zpět do reality a každý účastník získává malý talisman, který mu jeho realitu utvrdí (stejně jako ve filmu Počátek). Pokračování programu je vhodný Wellness večer z našich indorových programů.

Zimní olympiáda v létě

Motivace programu
Motivací jsou zimní olympijské hry a standardní olympijské sporty, tentokrát ale v období teplých dní, tedy na jaře a v létě. Součástí programu a samotnou motivací je olympijský zahajovací ceremoniál, kdy jsou účastníci rozděleni do družstev a vytváří si vlajky a hymny svých dočasných národů.

Realizace programu
Po zahajovacím ceremoniálu dostávají družstva seznam jednotlivých stanovišt:
obrázek str 8
Všechny disciplíny však představuji něco jiného, než je pro ně typické. Aktivity jsou formou zážitkových programů přizpůsobeny na netradiční soutěžní discipliny. Účastníci nebojují jen za sebe, ale hlavně za svůj národ, který v rámci programu reprezentují. Za každé stanoviště získávají čas nebo počet dosažených bodů a dle těchto výsledných hodnot se určí pořadí vítězných národů. Není však důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Vyvrcholení programu
Národy, které se umístí na stupních vítězů, získávají pamětní medaile pro každého účastníka. A nesmí chybět ani závěrečný ceremoniál, oficiální předání žezla o pořadateství či uhašení oympijského ohně.

Army Camp

Motivace programu
Motivací účastníkiů je návrat ke vzpomínkám z let strávených na vojně. Pro mladší účastníky je to také možnost vyzkoušení si tvrdého vojenského výcviku a simulace vojenských operaci. Tým spolupracuje na hranici svých fyzických i psychických sil, vše je
připraveno naprosto reálně, ať už jsou to maskovaná zranění nebo taktika jednotek vedených zkušeným vojenským instruktorem.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do jednotlivých jednotek (družstva, četa, rota) dle jejich počtu. Každý dostane vojenskou výbavu - maskáče, zbraň, maskovací a taktické pomůcky atd. Lektor hry je velitelem celé jednotky a předává účastníků základy taktické, střelecké o zdravotnické přípravy. Skupina, která tvoří opoziční jednotku, je tvořena zbývajícími instruktory. Vzniklá vojenská jednotka plní zadané úkoly a operativně řeší vzniklé situace. Celá skupina musí reagovat na tyto situace rychle a efektivně, což přináší zdokonalování v komunikaci, rychlé jednání pod stresem, ale hlavně si účastníci odnášejí - neopakovatelný zážitek. Program je možné v případě zájmu navazovat také na noční přenocováni ve vojenském stanu s plněním nočních úkolů.

Varianty programu
A)Plný balíček (dvoudenní program)
zapůjčení vojenských zbraní se slepými náboji k operacím, let ve vrtulníku, střelba z  palných zbraní ostrými náboji na střeinici, dýmovnice, výbušky, maskovaci materiál, plný zdravotnický materiál, hlavové svítilny, vojenský stan, polní kuchyně a mnoho dalšího.
B)Rozšířený balíček (dvoudenní program)
zapůjčení vojenských zbraní se slepými náboji k operacím, střelba z palných zbraní ostrými náboji na střelnici, dýmovnice, výbušky, maskovací barvy, zdravotnický materiál, vojenský stan, polní kuchyně a další.
C) Standardní balíček (jednodenní program)
zapůjčení airsoftových zbraní s kuličkami a ochrannými pomůckami, dýmovnice, výbušky, maskovací barvy, zdravotnický materiál, polní kuchyně
D)Základní balíček (jednodenní program)
zapůjčení paintballových zbraní s kuličkami o ochrannými pomůckami, dýmovnice, výbušky, zdravotnický materiál

Vyvrcholení programu
Účastníkům je největší odměnou nestandardní zážitek, vedoucí lektor hry může udělat s účastníky také rozbor řešení jednotlivých úkolů, každý účastník u varianty A nebo B dostane také pamětni list o účasti na Army Campu.

Casino

Motivace programu
Motivací indoorového programu není nic jiného, než zdravé pokušení z hazardu či trocha soupeření s ostřílenými krupiéry. Stejně jako známá kasina v Las Vegas, i my nabízíme možnost tohoto vyžití pro naše klienty. Program je vhodný jako pokračování
z nabízených outdoorových programů, ale doporučujeme jej využít i samostatně.

Realizace programu
Každý účastník dostane pří vstupu do kasina určitý počet žetonů, pokud programu předchází outdoor program, dostávají účastníci množství žetonů dle umístění v předchozím programu, účastníci libovolné navštěvuji jednotlivé hrací stoly a snaží se o to, aby co nejvíce rozmnožíli své jmění. Pokud účastníkům žetony dojdou, je možnost vzít si od banky, kterou obsluhuje nekompromisní bankéř, další množství žetonů. Není to však jen tak - účastník musí podepsat směnku s libovolně smyšlenou službou nebo úkolem, která se na konci programu bude dražit ostatním účastníkům.

Možné kasinové aktivity:
Ruleta
Black Jack
Poker
Kostky
Kalíšky

Vyvrcholení programu
V závěru programu, kdy je ukončen provoz herních stolů, jsou účastníci vyzváni k přepočítání svých žetonů. Na řadu se dostává dražba již zmiňovaných směnek, které účastníci během celého programu vyplňovali. Směnka je splatná novému držíteli po dobu dvanácti kalendářních měsíců.

Mission: Impossible

Motivace programu
Motivací je známý americký akční film o agentu Ethanu Huntovi, který plní mise zhola nemožné. V naší nabídce se jedná o velmi dynamický a akční program, který je zaměřen na indoorové aktivity. Stejně jako ve filmu se účastníci, rozdělení do několika skupin, snaží získat přísně tajné údaje z maximálně chráněného počítače.

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do týmů, kde je čeká několik úkolů, aby se dostali k počítači s údaji. Jako každý správný agent musejí i účastníci spinit úkoly z lanových aktivit, boje se zbraní, odstranění výbušnin zaminovaného území a spousty dalších aktivit. Za každý splněný úkol získají část číselného kódu, která je kombinací vpustí do zabezpečeného počítače.

Vyvrcholení programu
Každý z účastníků má u sebe ojedinělou číselnou kombinaci, kterou do počítače musí zadat, aby prošel přístupovou částí. To ale až po projití labyrintu z instalovaných senzorů pohybu, které nesmí spustit. Po vložení celého kódu dojde k nahrání zmiňovaných přísně tajných údajů. A to samozřejmě doprovází euforie ze splnění mission impossible.

Velký Gatsby

Motivace programu
Motivaci programu je stejnojmenný hollywoodský film The Great Gatsby s Leonardem DiCapriem v hlavni roli. Celý program je doplněný Casinem. Účastníci jsou vedeni k vlastní improvizaci a dramatičnosti, a rozehrávají velký příběh z 30. let minulého století, k čemuž se také hodí stylové dobové oblečení či doplňky. Jay Gatsby byl velmi bohatý člověk, který rád pořádal velké večírky, piné hudby, tance a hazardu. I v našem programu účastníky pozveme na takovýto večírek.

Realizace programu
Před začátkem programu si každý účastník vylosuje svou postavu na lísteč ku (Gatsby, Gatsbyho žena, květinářka, pokerový hráč, zpěvák atd...). Lístečky musejí být rozděleny přesně pro muže a přesně pro ženy, dle vlastností postav. Poté přicházejí účastníci se svými novými postavami do banky, kde získávají finanční obnos ve formě žetonů, přesně dle charakteru jejich nové postavy. Každý člověk se snaží co nejvíce vžít do své role a neomezenou fantazií se ubírat celým večerem. Všechny postavy se mohou během večera představit, až na jedinou - na Gatsbyho. Během večera však všichni chováním poznají, kdo Gatsby je (ve skutečnosti byl velmi snobským člověkem, jehož život byl jedna velká párty a rozhodně se nechtěl seznámit s každým). Pokud účastnikům žetony dojdou, je možnost vzít si od banky, kterou obsluhuje nekoropromsni bankéř, další množství žetonů. Není to však jen tak - účastník musí podepsat směnku s libovolně smyšlenou službou nebo úkolem, která se no konci programu bude dražit ostatním účastníkům.

Vyvrcholení programu
Celý program se Gatsbyho snaží zabít vrah, zbytek programu se tedy odehrává dle toho, zda se mu to podaří či nikoliv. Na konci programu se dostáváme k dražbě výše zmiňovaných směnek. A také pro zvědavost účastníků se jednotlivé osoby, které mají i na konci programu skrytou identitu, představí.

Titanic

Motivace programu
Motivací programu je stejnojmenný oscarový film, který mapuje dojemný romantický příběh na pozadí největší lodní katastrofy v dějinách lidstva. Celý program je doplněný Casinem.

Realizace programu
Účastníci si při vstupu na Titanic vylosují palubní lístek, který určuje lodní třídu, do které jsou zařazeni (I., II. a III. třída). Dle lodní třídy obdrží určitý počet žetonů. Dalším atributem, který určuje lodní třída, je konzumace nápojů (např. III. třída může konzumovat pouze pivo, kdežto I. třída i šampaňské). Na lodi se nachází také kaplan, který rád oddá jednotlivé páry. Tím se může účastník, který je dosud ve III. třídě, a vezme si účastnici, z II. třídy, dostat o třídu výše. Jako svatební dar dostávají od banky odměnu ve formě žetonů a jejich jmění se stává jednotným. Po hodině manželství se páry mohou také rozvádět a dělit si majetek, čímž se stávají zase volnýmipro další zájemce, kteří se chtějí dostat do vyšší třídy. Doplňujicími aktivitami pro tento program jsou taneční podložky či laserová střelnice, ve kterých se mohou získat mimořádné prémie ve formě žetonů.

Vyvrcholení programu
Stejně jako ve filmu, i v našem programu dojde k naražení lodi do ledovce. Účastníci jsou za doprovodu píšťalek a sirén vysláni ven do člunu, kdy se společnými silami musejí zachránit z potápějící se lodi. Pokud se v místě programu nachází sauna,
jsou účastníci na samý závěr programu odvedeni právě do tohoto místa, kde se společně dělí o euforii z týmového zachránění.

Vrtěti psem

Motivace programu
Motivací programu je stejnojmenný hollywoodský film o volbě prezidenta a obrovském vlivu médií na nerozhodné voliče. Proč vrtí pes ocasem? Protože je chytřejší než jeho ocas. Kdyby byl ocas chytřejší než pes, vrtěl by ocas psem?

Realizace programu
Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin, kdy instruktoři tvoří nerozhodnou veřejnost. V každé skupině je zvolen jeden kandidát na prezidenta, který řídí svou mediální kampaň. Každá skupina dostane na začátku hry videokameru, instruktáž, jak pracovat při sestřiihávání videa, obdrží také kostýmy a rekvizity. Každý účastník má ve svém týmu svoji funkci (např. kameraman, stratég, analyzátor, herci atd.). Skupiny vytvářejí spoty, které jsou při večerních zprávách odvysílány voličům, kteří rozhodují o jejich důvéryhodnosti a určují procentuální rozděleni hlasů mezi oba kandidáty.
Do voleb zbývá 5 dní a s každým dnem to znamená méně a méně času, to znamená, že první den se odehrává ve 35ti minutách druhý pak ve 30 - ti minutách atd. Tématem však může být také cokoliv jiného než volba prezidenta, např. aktuální dění ve světě atd.

Vyvrcholení programu
Instruktoři rozhodují o výsledcích prezidentské volby, resp. lepší přesvědčení poroty v medializovaném tématu. Vše se samozřejmě koná slavnostně, tudíž je třeba ctít galantnost programu.

Wellness relax evening

Motivace programu
Program je určen k naprostému odpočinku, relaxaci a regeneraci účastníků. Formou zážitku, příjemné atmosféry a doplňujících aktivit, se účastníkům podaří zapomenout na každodenní stres a starosti.

Realizace programu
Každému účastníkovi bude zapůjčen vlastní župan, ručník. Účastníci budou mít k dispozici několik stanovišť, které obsluhují certifikovaní lidé, ve svém oboru maximálně znali, účastníci se libovolně pohybují po nabízených stanovištích, relaxují. Každý si také může namíchat nápoj dle vlastní fantazie, nebo si jej nechat namíchat přímo od instruktorů.

  • Masáže hlavy a šíje
  • Masáže nohou
  • Ohřevná nádoba na nohy s relaxačním křeslem
  • Kosmetika
  • Bodypainting
  • Míchané nápoje

Vyvrcholení programu
Sout ě v rnícháni nápojů, ať u alkoholických nealkoholických, se pině hodí do zmiňovaného programu, čímž se účastnící uvolní a v případě zájmu se odeberou do říše spánku.