Co je zážitková pedagogika?

Zážitková pedagogika je přístup ke vzdělání založený na silném emočním prožitku. Účastníci těchto kurzů jsou vystaveni těmto silným zážitkům a ve zpětnovazebné fázi je jim umožněno pochopení a uchopení dané situace a možnost použití v reálných situacích. Lidský posun lze učinit pouze negativním zážitkem, protože na ten vždy účastníci vzpomínají nejvíce, a při reálných situacích necítí nebezpečí, nýbrž "pocit komfortu" z již prožité zkušenosti na nečisto.

Představte si jen, že se ocitnete někde, kde slova "Proč?" a ,,To nejde!" neexistují. Představte si, že skočíte jištění na laně ze stromu, jen abyste dokázali překonat sami sebe a svůj strach. Představte si, že se ocitnete někde, kde to vůbec neznáte - bez telefonu, internetu, peněz - odkázáni jen sami na sebe a svoje spolubojovníky, a musíte se dostat do vzdálené vesnice. Představte si, že šplháte po skalách s 80-ti kilovou pneumatikou od traktoru. Představte si, že si sáhnete až na dno svých psychických možností a oddáte se silnému emočnímu zážitku před neznámými lidmi. Představte si, že bez přestávky protancujete celou noc. A teď si představte místo, kde tohle všechno prožijete najednou. Láká Vás to?

Adaptační kurzy GO

Adaptační program vznikl za účelem stmelení nově vzniklých kolektivů ve středoškolském prostředí. Cílem programu je pomocí zážitkové pedagogiky usnadnit studentům jejich vzájemné seznamování, komunikaci a v neposlední řadě předcházení sociálně – patologických jevů. Adaptační kurzy trvají od tří do pěti dnů. Program kurzů sestavujeme školám přímo na míru, dle jejich zaměření a požadavků. Součástí programu jsou dynamické, psychologické, komunikační a týmové hry. Každou třídu vedou zkušení lektoři, kteří jsou schopni během kurzu „odbourávat“ vzniklé negativní jevy.

 

Školní výlety

Všechna školská zařízení mohou využít našich služeb při realizaci školního výletu, a to jak jednodenního, tak vícedenních. Stejně jako u adaptačních kurzů připravíme program přímo na míru a celý výlet proběhne pod scénářem, řízený zkušenými lektory. Výlety jsou realizovaný buď v našich kmenových střediscích, nebo kdekoliv po ČR. Mladí lidé od nás získají možnost seberealizace a sebepřekonání, učitelé jedinečnou možnost se účastnit programu společně se třídou. Program školního výletu je z důvodu jeho krátkodobého trvání velmi intenzivní, naše střediska disponují lanovými centry a paintballovými arénami.

Školy v přírodě

Pro základní a střední školy přinášíme možnost školy v přírodě s plným nebo polovičním programem. To znamená, že při plném programu již neběží výuka, nýbrž pouze celodenní program se scénářem. V polovičním programu žáci a studenti v dopolední části absolvují výuku v podobě zážitkové pedagogiky, kdy je kantorům nabídnuta tato možnost ve spojení učitel – instruktor, v odpolední potom velmi dynamický program. Ideální doba trvání školy v přírodě je 5 dní, každodenní program má návaznost na den uplynulý a tvoří celotýdenní hru pro celou skupinu. Program je zaměřený na vzdělávací, komunikační, pohybové a týmové hry, doplněné o adrenalin a kreativitu.

Lyžařské a vodácké kurzy

Pro lyžařské kurzy nabízíme školám certifikované instruktory lyžování i snowboardingu s mezinárodně uznávanou licencí APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování) a mnohaletými zkušenostmi v lyžařských školách. Během kurzu instruktoři také zajišťují doprovodný animační program pro večerní dobu. Pro mateřské školky nabízíme také možnost každodenní dopolední výuky lyžování, od vybavení, přes rozcvičku, zajištění svačinky, až po výuku samotnou.

Sportovní dny

Organizace sportovní dnů, včetně zajištění materiálu a rozhodčích k jednotlivým soutěžím. Nabízíme 2 typy sportovních dnů pro školy:

  1. tradiční– fotbal, florbal, volejbal, basketball atd.
  2. netradiční – bumper bally, lakros, disc golf, lukostřelba, speedminton atd.
  3. adrenalinové – vysoké lanové aktivity, slack line, zorbing, aquazorbing, paintball, skákací boty atd.

Evakuační výchova a den civilní ochrany

Pro základní a střední školy nabízíme možnost realizace dne evakuační výchovy a civilní ochrany. Jedná se o vyzkoušení tradičních aktivit, které žáci a studenti mohou uplatnit v každodenním životě. Pomocí zážitkově – pedagogického vzdělání jim na jednotlivých stanovištích ukážeme základy první pomoci, orientace v terénu, použití hasicích přístrojů, sebeobrany, základy střelby, vázání uzlů a základům evakuace a telekomunikace. Během jednoho dne realizujeme program pro střední školu, během dvou dnů pro oba stupně základní školy.